Đoàn khoa Ngoại ngữ là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và Đoàn trường.

 • Tên đầy đủ: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ
 • Địa chỉ: Văn phòng Đoàn - Hội khoa Ngoại ngữ, khu C, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM.
 • Điện thoại: 0342059858 (Nguyễn Trần Bảo Uyên - Phó Bí thư Đoàn Khoa)
 • Email: yffl@hcmute.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/youth.ffl.hcmute/

1. Chức năng, nhiệm vụ

 • Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, hội viên, sinh viên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
 • Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên, hội viên, sinh viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển nhà trường.
 • Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu khoa về xây dựng quy chế, chính sách cho Đoàn viên thanh niên, hội viên, sinh viên. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, sinh viên.
 • Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên, sinh viên, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 • Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, sinh viên nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
 • Tập hợp thanh niên, sinh viên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 • Phối hợp với các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền
 • Tổ chức các buổi nói chuyện về chính trị, cuộc thi tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Qua đó xây dựng một hệ thống chuẩn mực, kỹ cương, nề nếp tác phong cho Đoàn viên, bảo vệ quyền lợi cũng như hoàn thành nghĩa vụ của Đoàn viên. Bên cạnh đó, tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giúp cho Đoàn viên, thanh niên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt.

3. Các hoạt động, tổ chức, CLB/Đội/ Nhóm

 • Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn khoa là quản lý các Chi đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc khoa Ngoại Ngữ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Nhiệm vụ của Đoàn viên- Thanh niên trong môi trường Đại học là học tập và rèn luyện.
 • Quá trình học tập của Đoàn viên- Thanh niên sẽ gắn kết với hoạt động học thuật thông qua các CLB Tiếng Anh- Nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành và chia sẽ kiến thức của bản thân cho mọi người xung quanh từ đó xây dựng một tập thể vững mạnh. Bên cạnh đó cứ mỗi ba tháng sẽ tổ chức cuộc thi English Online Contest dành cho những bạn sinh viên không chuyên ngữ tham gia nhằm khích lệ tinh thần học tập Ngoại Ngữ của toàn sinh viên trong trường.
 • Quá trình rèn luyện của Đoàn viên- Thanh niên sẽ gắn kết với các hoạt động của Đội/Nhóm như: Đội văn nghệ Đoàn Khoa Ngoại Ngữ, Đội thanh niên tình nguyện,…. cùng với những chương trình đặc biệt do Đoàn Khoa Ngoại Ngữ tổ chức hàng năm như Xuân Tình Nguyện, Gala night,…

4. Các thành tích đã đạt được

Với phương châm xây dựng, đẩy mạnh phong trào thanh niên trong khoa trong lĩnh vực học tập và rèn luyện kỹ năng, nhằm góp phần đạt mục tiêu “Không ngừng học tập nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là mục tiêu cốt lỗi và là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển. Tuổi trẻ Khoa Ngoại Ngữ không ngừng học tập- rèn luyện – quyết tâm- phấn đấu xây dựng tương lai.’’ LCH Đoàn khoa Ngoại Ngữ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mỗi năm, tổ chức thành công nhiều chương trình chuyên môn cao và đạt được các danh hiệu thi đua tốt trong phạm vi trường học. 

Với tập thể đội ngũ cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình và luôn có trách nhiệm trong hoạt động cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các bạn sinh viên trong hoạt động của khoa chắc chắn Đoàn thanh niên Khoa Ngoại Ngữ sẽ đem lại nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

GalaNight
Đêm chung kết hội thi văn nghệ Gala Night Đoàn khoa Ngoại Ngữ

 

43 views