Nếu cần tư vấn từ Khoa Ngoại ngữ, xin vui lòng điền câu hỏi vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời ngay khi có thể thông qua địa chỉ email mà chúng tôi nhận được. Trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng gọi điện cho một trong những tư vấn viên của chúng tôi theo thông tin dưới đây. 

  1. Th.S. Lê Phương Anh (0989.071.934)
  2. Th.S. Lê Thị Kim Thu (0904.100.719)
  3. CN. Nguyễn Thị Lam (0974.217.189)
  4. Th.S. Nguyễn Trung Hiếu (0396.427.042)
  5. Th.S. Hoàng Trọng Mai Sương (0973.808.440)
  6. Th.S. Trần Thị Phương Ly (0987747883)
Lĩnh vực cần hỏi