Nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh thực sự khó khăn của sinh viên hệ chính quy tại trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.

Trân trọng kính mời sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại tham dự seminar trực tuyến với chủ đề Business Decision-Making in the Age of AI được tổ chức bởi Đại học Kinh doanh LSi (LSi Business School), Cambodia. Tham gia seminar này sẽ được tính tương đương như việc tham gia các seminars khác trong môn học Chuyên đề trong Kinh doanh của chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại.

Năm học 2023-2024 đã chính thức bắt đầu với nhiều chính sách quan trọng được nhà trường áp dụng vào thực tiễn như xây dựng Quĩ Hỗ trợ sinh viên trường, Đề án Kinh tế kỹ thuật ....

Nhằm chuyển tải đến sinh viên các chính sách đồng thời gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến, chia sẽ những khó khăn của sinh viên đầu năm học 2023-2024, Lãnh đạo Nhà trường tổ chức chương trình gặp gỡ sinh viên và trao đổi thông tin học phí năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian  - Địa điểm:

Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Trung và tiếng Nhật quốc tế còn hiệu lực để quy đổi sang điểm giữa kỳ của một số môn học trong chương trình đào tạo của mình. Thời gian tiến hành quy đổi điểm quá trình bắt đầu từ khi môn học được bắt đầu theo lịch và đến tuần học cuối cùng của môn học đó theo lịch học vụ của Phòng Đào tạo.

Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực để quy đổi sang điểm giữa kỳ của một số môn học trong chương trình đào tạo của mình. Thời gian tiến hành quy đổi điểm quá trình bắt đầu từ khi môn học được bắt đầu theo lịch và đến tuần học cuối cùng của môn học đó theo lịch học vụ của Phòng Đào tạo. Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy môn học của mình để thực hiện quá trình quy đổi. Sau khi thực hiện quy đổi điểm, sinh viên được phép tùy chọn có tiếp tục tham gia các buổi học trực tiếp trên lớp hoặc không.

Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (FFL-HCMUTE) xin nhiệt liệt chúc mừng và chào đón hơn 200 bạn tân sinh viên ngành Sư Phạm Anh và Ngôn Ngữ Anh đã xuất sắc vượt qua các cuộc thi khốc liệt ở bậc phổ thông và ghi tên mình vào danh sách tuyển chọn của một trường đại học mới đầy năng động và trách nhiệm. Một lần nữa xin trân trọng chào đón các bạn đến với gia đình FFL.

Quá trình nhập học cơ bản gồm 3 giai đoạn: (1) Nhập học vào Trường, (2) Gia nhập Khoa Ngoại ngữ nếu thuộc ngành Sư phạm Anh và Ngôn ngữ Anh, và (3) Bắt đầu hoc kỳ đầu tiên.