Alumni

Vào năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Khoa và Nhà trường, Hội Cựu Sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHSPKT TPHCM được thành lập nhằm kết nối với các sinh viên đã tốt nghiệp từ nơi đây. Khoa luôn coi trọng việc tạo điều kiện cho các cựu sinh viên gắn kết với trường cũ và cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan cùng các sự kiện do Khoa tổ chức. Thêm vào đó, việc hỗ trợ cựu sinh viên giữ liên lạc và tổ chức các cuộc họp mặt với các đồng môn cùng thầy cô giáo cũ của mình thực sự là mục tiêu chính yếu của Hội. Thông qua đó, mối gắn kết thân thiết giữa các anh chị em sinh viên qua từng thế hệ ngày càng được thắt chặt. Bên cạnh đó, những thành tựu sự nghiệp cá nhân của mỗi cựu sinh viên là một điều đáng ghi nhận thông qua tổ chức Hội. Đây chính là nơi luôn trân trọng những đóng góp về mọi mặt của phía cựu sinh viên vào sự phát triển toàn diện của Khoa ở tất cả các mảng hoạt động: Đào tạo, Phong trào, Đoàn thể, Hỗ trợ Học bổng và Kết nối Doanh nghiệp. Đặc biệt, việc trở thành một thành viên của Hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin về công việc và định hướng nghề nghiệp của các bạn. Đồng thời những phản hồi và đánh giá khách quan của các bạn về mối tương quan giữa Chương trình học và nhu cầu thực tế của thị trường nhân lực sẽ giúp cho Khoa cải thiện Chương trình Đào tạo một cách phù hợp.

Cùng nhau tham gia Hội Cựu Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHSPKT TPHCM để đẩy mạnh sự phát triển bền vững của Ngôi nhà chung - Khoa Ngoại ngữ của chúng ta!!!