Một số sinh viên sau khi tham dự kỳ thi English Proficiency Test (EPT) của Trường do Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ tổ chức đã có vài thắc mắc xoay quanh vấn đề chuẩn đầu ra về năng lực Tiếng Anh. Các thắc mắc này nghe qua có vẽ hợp lý nhưng kỳ thực chỉ là những suy diễn không đi vào thực chất vấn đề. Khoa Ngoại ngữ xin nhắc lại một vài vấn đề then chốt để tất cả sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường không có những câu hỏi 'ngây thơ' như vậy nữa.

  1. Chuẩn đầu ra về Tiếng Anh vào thời điểm hiện tại của sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành của Khoa Ngoại ngữ là C1 theo khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu (CEFR). Cần phải lưu ý rằng chuẩn là C1, không phải là IELTS, TOEFL iBT, EPT, hay bất kỳ một cái gì khác.
  2. Các bài thi năng lực tiếng Anh hiện nay như IELTS, TOEFL iBT, hay EPT của Trường ta đều có quy định về quy đổi điểm sang các mức độ của CEFR. Đây là những quy đổi tương đương riêng của mỗi bài thi này. Ví dụ như trên bảng điểm IELTS sẽ có ghi trình độ đạt được theo CEFR là gì. Trên chứng chỉ ghi trình độ CEFR là gì thì Trường sẽ chấp nhận trình đó đó. Tương tự như vậy, bài thi EPT cũng có ghi rất rõ trình độ quy đổi theo các mức năng lực của CEFR, IELTS và TOEFL iBT. Và dĩ nhiên Trường sẽ chấp nhận các mức quy đổi đó vì đó là quy định của Trường rồi.
  3. Bài thi CAE thì đã ghi rõ là trình độ C1 theo CEFR nên không cần phải giải thích thêm.
  4. Đối với những bài thi năng lực không ghi quy đổi ra các mức trình độ năng lực của CEFR thì Khoa Ngoại ngữ sẽ sử dụng bảng quy đổi điểm của Trường để xác nhận các mức trình độ tương đương theo CEFR.

Đối với những bài thi không đủ 4 kỹ năng (Listening, Speaking, Reading, and Writing Skills) và không thuộc thể loại Học thuật (Academic) như TOEIC chẳng hạn thì Trường không sử dụng làm chuẩn đầu ra về tiếng Anh cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ.

Tất cả mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải đáp qua email của Khoa.

Tags