Sinh viên được phép chuyển ngành nếu thỏa 1 trong 2 điều kiện sau:
1. Sinh viên thỏa điểm chuẩn đầu vào của ngành chuyển đến và có lý do chính đáng được sự đồng ý của phụ huynh và khoa quản sinh viên
2. Sau khi học hết năm thứ nhất, sinh viên thỏa điểm trung bình năm học trước đó đạt từ 8.50 điểm trở lên đối với ngành kinh tề, Ngôn ngữ Anh hoặc đạt từ 8.00 điểm trở lên đối với khối ngành kỹ thuật, đồng thời thỏa số tín chỉ tích lũy năm học đạt từ 30 tín chỉ trở lên, có điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên

1.    Hồ sơ xét học bổng:

-    Giấy chứng nhận thủ khoa có xác nhận của nhà trường
-    Sổ hộ khẩu và CMND/CCCD có chứng thực
-    Sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số bản sao có chứng thực
-    Giấy chứng nhận các giải thưởng các cấp (nếu có)
-    Tâm thư của từng ứng viên

2.    Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 10/12/2021 theo đường bưu điện

Kính mời tất cả các sinh viên và giảng viên của Khoa Ngoại ngữ tham dự buổi đối thoại của học kỳ 1, năm học 2021-2022. Đây là một học kỳ với rất nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thông tin buổi đối thoại như sau:

1. MỤC ĐÍCH

Cuộc thi thiết kế thiệp điện tử

Tên chủ đề: HCMUTE - Chào mừng Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11

Hình thức thi: Online (đăng ký và gửi bài qua đường link trong kế hoạch)

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2021

Tất cả các chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.