Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021

Đối tượng: Sinh viên khóa 2016 và các sinh viên kéo dài đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Hình thức đăng ký xét tốt nghiệp: đăng ký online 

Thời gian đăng ký: 24/02/2021 đến 11/3/2021

Lưu ý: Không xét tốt nghiệp cho những sinh viên không đăng ký xét tốt nghiệp.

Học kỳ II (2020-2021), Khoa Ngoại ngữ mở thêm lớp American Studies (Mã môn học: AMST330336) với sự tham gia giảng dạy trực tuyến của chuyên gia từ Mỹ

Đối tượng đăng kí: Sinh viên chuyên ngành Biên Phiên dịch K17 đăn

 

- Đối tượng đăng ký: Sinh viên Ngành Sư phạm Anh chưa tham gia thực tập sư phạm

- Điều kiện tham gia: sinh viên đã hoàn thành các học phần Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh 1, 2, 3.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

 Link đăng ký: https://forms.gle/yfMda1XujwyaokbY6