Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đã xét và công bố danh sách dự kiến học bổng học kỳ 1 năm học 2020-2021

Mọi Thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa Ngoại ngữ (phòng A1-401), email: knn@hcmute.edu.vn . Hoặc phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (gặp Thầy Bình - phòng A1-207)

 

Công ty TNHH ASTRO SAIGON thành lập “Quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học” để tạo điều kiện giúp các em giảm được phần nào khó khăn trong học tập, với tổng mức hỗ trợ là 96.000.000

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên trực tiếp rút môn học qua mạng trên trang online https://dkmh.hcmute.edu.vn

Thời gian rút môn học bắt đầu thừ 09 giờ 00 ngày 16/11/2020 đến hết 07 giờ 30 ngày 23/11/2020.

Sinh viên lưu ý: Những học phần rút trong thời gian này vẫn phải đóng học phí

                         Sinh viên in kết quả lưu lại để làm minh chứng nếu có khiếu nại về sau

Thường các học kỳ Nhà trường sẽ cho giảng viên sử dụng trợ giảng phụ giúp cho việc giảng dạy của mình. Và đây là Qui định về trợ lý giảng dạy (file).

Đối với trợ lý giảng dạy là sinh viên năm 2,3,4 điểm trung bình tích lũy của các năm học tính đến thời điểm làm trợ lý giảng dạy phải đạt từ 6,5 điểm trở lên, điểm trung bình tích lũy của học phần được mời làm trợ giảng phải đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện TA của trường đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ gồm có: