Phiếu đăng ký làm trợ giảng dành cho các trợ lý giảng dạy, trong hồ sơ trợ giảng phải có Phiếu đăng ký làm trợ giảng

Biểu mẫu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. Biểu mẫu này chỉ dành cho những sinh viên đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp.

Các em sinh viên xem danh mục các nhóm môn học tương đương theo danh sách sau:

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí  học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018. Sinh viên nộp hồ sơ về khoa đến hết ngày 15/3/2018

Vui lòng đọc thông báo bên dưới.