Trường đã ra Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính qui như trong văn bản đính kèm. Quy định được áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2021-2022. Quy định này qui định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo đại học hệ chính qui bao gồm:

  • Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm
  • Phân loại và qui trình đánh giá
  • Tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả
  • Tổ chức thực hiện

Mọi thông tin tin tiết xem trong file đính kèm.

Thường các học kỳ Nhà trường sẽ cho giảng viên sử dụng trợ giảng phụ giúp cho việc giảng dạy của mình. Và đây là Qui định về trợ lý giảng dạy (file).

Đối với trợ lý giảng dạy là sinh viên năm 2,3,4 điểm trung bình tích lũy của các năm học tính đến thời điểm làm trợ lý giảng dạy phải đạt từ 6,5 điểm trở lên, điểm trung bình tích lũy của học phần được mời làm trợ giảng phải đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện TA của trường đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ gồm có: 

Qui định về công nhận đạt chuẩn C1 của sinh viên khoa Ngoại ngữ

Kể từ đợt xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2020 những trường hợp được được qui định trong bản Qui định được đạt chuẩn C1 và được xét tốt nghiệp sau khi có đầy đủ các điều kiện tốt nghiệp. 

Trong bản Qui định có ghi rõ về đơn vị tổ chức thi, thời điểm tổ chức thi và cả kết quả thi được chấp nhận là đạt C1.

Thời gian có hiệu lực là từ ngày 22/9/2020

Một số sinh viên sau khi tham dự kỳ thi English Proficiency Test (EPT) của Trường do Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ tổ chức đã có vài thắc mắc xoay quanh vấn đề chuẩn đầu ra về năng lực Tiếng Anh. Các thắc mắc này nghe qua có vẽ hợp lý nhưng kỳ thực chỉ là những suy diễn không đi vào thực chất vấn đề. Khoa Ngoại ngữ xin nhắc lại một vài vấn đề then chốt để tất cả sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường không có những câu hỏi 'ngây thơ' như vậy nữa.