STT CHỦ ĐỀ Sort descending HỎI ĐÁP
1 Giáo viên Hủy nhóm

Tại sao các Thầy Cô trường mình lại được đăng ký không tiếp tục dạy khi mà môn đó đã dạy online từ những tuần đầu tiên? Môn đó giáo viên đã dạy rất

Thứ nhất, giáo viên một khi đã hủy nhóm môn học thì họ đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

2 Rút môn học

Hiện tại đang ở tuần đầu của học kỳ và em muốn rút một môn học do thấy học online không phù hợp với tình hình của em.

Bất kỳ môn học nào nếu em thấy không phù hợp với tình hình của mình thì nên rút.

3 Xác nhận môn thay thế

Hiện tại em cần xác nhận của Khoa để học môn thay thế.

Sinh viên không cần phải mang đơn đến văn phòng Khoa để thực hiện điều này mà chỉ cần dùng email của Trường để gởi đơn cho Khoa.