HỎI

Làm sao để có thể học vượt tiến độ, rút ngắn thời gian khi sinh viên đang là khóa đầu tiên của chương trình 132 tín chỉ  (Khóa 2018)?

ĐÁP

Khóa 2018 là khóa đầu tiên của chương trình 132 tín chỉ, vậy nếu những sinh viên nào đủ điều kiện và muốn tham dự các lớp học mà Khoa chưa mở có thể gởi yêu cầu mở lớp về Khoa vào đầu mỗi học kỳ. Nếu số lượng sinh viên đăng ký lớp đó đủ như quy định của Trường thì lớp học sẽ được mở như thông thường. Sinh viên cũng có thể xem các môn tương đương với những môn mà mình muốn học vượt để đăng ký học cùng với các Khóa trước 2018.