Dưới đây là thông tin chi tiết của Hội thảo về Niềm tin của sinh viên ngành sư phạm được trình bày bởi tiến sĩ Đặng Thị Vân Anh:
Thời gian: 9:45 - 11:30
Ngày: 28.11.2019
Địa điểm: Phòng A1-1204, Tòa nhà trung tâm, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
Đăng ký: qua email knn@hcmute.edu.vn

Tóm tắt

JamesNăng lực tự học từ lâu đã được nhận diện như một năng lực cực kỳ quan trọng cho mọi cá nhân trong suốt quá trình phát triển tri thức của họ. Do đó, khả năng tự chủ quá trình học này đã thôi thúc rất nhiều nhà giáo dục học đề xướng vô số phương pháp dạy học khác nhau nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cố vấn chuyên môn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong đào tạo giáo viên. Vấn đề này cũng là đề tài được quan tâm trong chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh của khoa Ngoại Ngữ, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, ngày 20 tháng 2 năm 2017, khoa chúng tôi đã mời TS.

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2016, hội thảo đánh giá chương trình đào tạo 150 tín chỉ Ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật  đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.