Qui định về công nhận đạt chuẩn C1 của sinh viên khoa Ngoại ngữ

Kể từ đợt xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2020 những trường hợp được được qui định trong bản Qui định được đạt chuẩn C1 và được xét tốt nghiệp sau khi có đầy đủ các điều kiện tốt nghiệp. 

Trong bản Qui định có ghi rõ về đơn vị tổ chức thi, thời điểm tổ chức thi và cả kết quả thi được chấp nhận là đạt C1.

Thời gian có hiệu lực là từ ngày 22/9/2020

Một số sinh viên sau khi tham dự kỳ thi English Proficiency Test (EPT) của Trường do Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ tổ chức đã có vài thắc mắc xoay quanh vấn đề chuẩn đầu ra về năng lực Tiếng Anh. Các thắc mắc này nghe qua có vẽ hợp lý nhưng kỳ thực chỉ là những suy diễn không đi vào thực chất vấn đề. Khoa Ngoại ngữ xin nhắc lại một vài vấn đề then chốt để tất cả sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường không có những câu hỏi 'ngây thơ' như vậy nữa.

Phiếu đăng ký làm trợ giảng dành cho các trợ lý giảng dạy, trong hồ sơ trợ giảng phải có Phiếu đăng ký làm trợ giảng

Biểu mẫu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. Biểu mẫu này chỉ dành cho những sinh viên đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp.