CLB Step Up

StepUp

Giới thiệu về Liên chi Hội khoa Ngoại ngữ

Ban chấp hành Liên chi Hội khoa Ngoại ngữ

Liên chi hội khoa Ngoại ngữ trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, là một tổ chức Chính trị xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Sinh viên khoa Ngoại ngữ nói riêng và sinh viên trường nói chung.

Giới thiệu về Đoàn khoa Ngoại ngữ-Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đoàn khoa Ngoại ngữ là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và Đoàn trường.