Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, họ nghèo và hộ cận nghèo.

- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại phải lao động tạo thu nhập lo cho nhiều hơn 4 nhân khẩu

- Sinh viên có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí để điều trị lâu dài

Mức học bổng: Có 2 mưc: 3.000.000 và 6.000.000

Đối tượng là sinh viên các trường đại học chính qui tại các trường đại học Việt Nam ưu tiền các ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học và kinh tế

Thành tích học tập có tổng điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10). hoặc 7.0 (theo thang điểm 10) đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Cách thức nộp hồ sơ: 

1. Bản cứng nộp về văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam

Địa chỉ gửi hồ sơ: Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Nhằm tập hợp và giải đáp các yêu cầu của sinh viên có liên quan đến học tập, rèn luyện, qui chế, chế độ chính sách quyền và nghĩa vụ của người học.

Nhằm tiếp nhận các ý kiến, đóng góp của sinh viên, rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ sinh viên ngày càng tốt hơn

Khoa tổ chức đối thoại giữa sinh viên và Ban Chủ Nhiệm Khoa với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: 15h30 Thứ 2 ngày 19 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: A2-202

Thành phần:  

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên rút môn học trực tiếp qua mạng trên trang https://online.hcmute.edu.vn/.

Thời gian rút môn học bắt đầu từ 09g00 ngày 12/4/2021 đến 07g30 ngày 19/4/2021 (những học phần rút bớt trong thời gian này phải đóng học phí)