Hội Cựu Sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHSPKT TPHCM
Phòng A1-401, số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TPHCM, 700000, Việt Nam
Email: alumni.ffl.hcmute@gmail.com 

Phạm Văn Khanh (Khóa 2007-2011), Hội Trưởng
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHSPKT TPHCM
Điện thoại: 0934 285 007
Email: khanhpv@hcmute.edu.vn