Nếu bạn là một trong những cựu sinh viên của chúng tôi, thì hãy giúp chúng tôi kết nối với bạn bằng cách điền giúp chúng tôi những thông tin của bạn vào mẫu đăng ký bên dưới. Chúng tôi luôn rất quan tâm đến những câu chuyện trong cuộc sống của bạn và luôn muốn lắng nghe những phản hồi của bạn để cải thiện chương trình đào tạo của chúng tôi. Tất cả những thông tin của bạn sẽ được giữ kín. Rất cảm ơn bạn đã lựa chọn Khoa Ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình học tập của mình. 

Trân trọng.

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu đầy đủ
Giới tính
Chương trình
Chuyên ngành
Nghề nghiệp hiện tại của bạn
Nơi hiện tại bạn đang sống