Kính mời tất cả các sinh viên và giảng viên của Khoa Ngoại ngữ tham dự buổi đối thoại của học kỳ 1, năm học 2021-2022. Đây là một học kỳ với rất nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thông tin buổi đối thoại như sau:

1. MỤC ĐÍCH

  • Tập hợp và giải đáp các yêu cầu của SV có liên quan đến học tập, rèn luyện, quy chế, chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của người học.
  • Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của SV; rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ SV ngày càng tốt hơn.

2. THỜI GIAN: 19h00 ngày 23/11/2021

3. ĐỊA ĐIỂM: Trực tuyến tại https://meet.google.com/zcg-posp-qnw

4. ĐỐI TƯỢNG: 

  • Giảng viên: Ban chủ nhiệm khoa, Chi ủy, BCH Công đoàn Khoa, BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi Hội sinh viên, Trưởng phó bộ môn, Đội ngũ tư vấn viên, và các Giảng viên
  • Sinh viên: Toàn thể  SV của Khoa.

5. SINH VIÊN ĐẶT CÂU HỎI TRƯỚC: Sinh viên có thể đặt câu hỏi trước tại link này. Các câu hỏi này sẽ được thảo luận tại buổi đối thoại.

Trân trọng kính mời.