Tên Môn học

VĂN MINH ANH MỸ

Mã Môn học

CIVIL330136

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

5

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

6

Giới thiệu

 

Trong bối cảnh hội nhập, hiểu biết văn hóa là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công. Học phần Văn minh Anh-Mỹ giúp sinh viên (1) nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế-xã hội hiện nay, (2) nắm những kiến thức cơ bản về đất nước và con người Vương quốc Anh và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thông qua các buổi thuyết trình, thảo luận với các chủ đề như địa lý, lịch sử, chính trị, giáo dục, … (3) phát triển kỹ năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá, nghiên cứu các vấn đề văn hoá - xã hội, so sánh đối chiếu văn hóa Anh-Mỹ-Việt. Qua đó sinh viên không chỉ biết được quá trình hình thành và phát triển của 2 nước mà còn nắm được những nét tính cách đặc trưng của người dân mỗi nước và văn hóa ứng xử hàng ngày của họ. Các hoạt động dạy học được thiết kế đa dạng bao gồm kể chuyện, xem phim ảnh, nghe bài hát, thảo luận,... giúp sinh viên hứng thú trong việc học, tăng khả năng giao tiếp, năng lực ngôn ngữ và nghiên cứu.

 

 

Mục tiêu

 

Mục tiêu

 

Mô tả

G1

 

    
Kiến thức cơ bản về đất nước và con người Vương quốc Anh và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: địa lý, lịch sử, chính trị, giáo dục

 

G2

Khả năng phân tích, đánh giá, nghiên cứu các vấn đề văn hoá - xã hội, so sánh đối chiếu văn hóa Anh-Mỹ-Việt

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình  

 

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra

Mô tả

G1

Nhận biết một số danh thắng của 2 nước và một số nhân vật nổi tiếng của 2 nước  

Trình bày được những nội dung cơ bản về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên, thiên tai, lịch sử, bộ máy nhà nước, giáo dục, kinh tế, hệ thống chính trị, một số phong tục … 

Hiểu được những nét cơ bản các quy định về định cư và trở thành công dân Anh-Mỹ

 

 

G2

 

Xác định vị trí địa lý của 2 nước trên bản đồ thế giới

Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lý, lịch sử đối với sự phát triển kinh tế-xã hội

Phân biệt nét tính cách đặc trưng của người dân Anh và Mỹ

Phân biệt được thể chế, nền giáo dục,… của 2 nước

So sánh được một số nội dung cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội của 2 nước và với Việt Nam như vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên, lịch sử, giáo dục,…

Phát triển kỹ năng nghiên cứu tài liệu  

Lựa chọn và sử dụng những quy tắc ứng xử trong các tình huống giao tiếp phù hợp với từng nước

Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy suy xét, ham tìm hiểu các vấn đề văn hóa nói chung và văn hóa Anh-Mỹ nói riêng

Thể hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của mình, hành xử chuyên nghiệp, luôn cập nhật thông tin

 

G3

Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa các nước

Có khả năng thuyết trình lưu loát, thuyết phục một vấn đề liên quan đến văn hóa các nước

 

 

Tài liệu

Giáo trình chính:

Gritzner. F. C. (2008). The United States of America (Modern World Nation Series). USA: South Dakota State University

O‘ Driscoll, J.  (2009). Britain for Learners of English. UK: Oxford University Press

Tiersky, E.  & Tiersky, M. (2001). The USA: Customs and Institutions . USA: Longman

Tài liệu tham khảo:

Falk, R. (1993). Spotlight on the USA. New York: Oxford University Press.

Crowther, J. (2000). Oxford Guide to British and American Culture. London: Oxford University Press.

 

Kiểm tra & Đánh giá

Bài tập

Tỉ trọng

Thuyết trình

15%

Thi giữa kì

20%

Đồ án

15%

Thi cuối kì

50%