Phòng tuyển sinh và công tác SV thông báo nhận hồ sơ xét học bổng cho sinh viên Khóa 2021 có anh, chị, em ruột đã hoặc đang học tại HCMUTE. Chi tiết trong file đính kèm.
Giá trị học bổng = 20% học phí (mức địa trà) áp dụng cho toàn khóa học.

Một số lưu ý: 

  • SV làm hồ sơ online, đính kèm minh chứng tại đây.
  • Hạn chót ngày 20/10/2021, Khi vào học chính thức tại trường, SV nộp hồ sơ xét học bổng này tại văn phòng khoa trong thời gian 30 ngày kể từ ngày vào học chính thức tại trường.
  • Minh chứng nhân thân SV chỉ cần đảm bảo 1 trong 3 minh chứng, không cần tất cả.
  • Trong một hộ gia đình, nếu có nhiều thành viên đạt điều kiện học bổng thì chỉ nhận 01 suất HB
  • Học bổng là toàn khóa, tuy nhiên nếu SV tạm dừng học thì khi học lại phải làm lại đơn tiếp tục nhận học bổng này.