Học kỳ II (2020-2021), Khoa Ngoại ngữ mở thêm lớp American Studies (Mã môn học: AMST330336) với sự tham gia giảng dạy trực tuyến của chuyên gia từ Mỹ cho sinh viên K.19 trở về trước thuộc chuyên ngành Sư phạm Anh, Biên Phiên Dịch và Tiếng Anh Thương Mại. Sinh viên có thể đăng ký vào lớp trên trang dkmh trong thời gian điều chỉnh đăng ký môn học (22/02-28/02/2021)

Lịch học: Thứ 5 hằng tuần, vào tiết 1-2-3, và bắt đầu từ tuần 23 (01/3/2021)