Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận Tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2017 như sau:

1. Điều kiện xét làm Khóa luận tốt nghiệp

  • Tích lũy được tối thiểu 120 tín chỉ của chương trình đào tạo tính đến thời điểm đăng ký đối với sinh viên ngành Sư phạm Anh; 123 tín chỉ đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ  Anh
  • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu đến thời điểm đăng ký là 7.0
  • Điểm trung bình tối thiểu của môn Writing 4 là 7.0;
  • Điềm trung bình tối thiểu của môn Đọc 4 là 7.0
  • Đang theo học hoặc đã hoàn thành môn Writing 5 với kết quả đựt được là 7.0 trở lên;
  • Không vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

2. Kế hoạch đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp

  • Sinh viên điền thông tin vào mẫu đăng ký làm Khóa luận  mẫu lấy theo đường link https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/623
  • Trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn dự kiến để được hỗ trợ;
  • Nộp mẫu đăng ký tại văn phòng Khoa Ngoại ngữ từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/01/2021.

Biểu mẫu đăng ký và danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp vui lòng xem file đính kèm.