Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai (LUYF) nhận hồ sơ đến hết  ngày 15/8/2022, nhưng đến nay nhận được khá ít hồ sơ đăng ký. Quỹ rất mong nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển để có cơ hội hỗ trợ sinh viên nhiều hơn. Những sinh viên nào thuộc đối tượng thụ hưởng học bổng đừng chần chừ, hãy chuẩn bị hồ sơ và đăng ký online ngay nhé!

Đối tượng

 • Các sinh viên năm 1, 2, 3 thuộc các nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Luật, CNTT, Sư phạm
 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số và có thành tích trong học tập và/hoặc hoạt động cộng đồng, xã hội.
 • Ưu tiên sinh viên có ý tưởng về các dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về cộng đồng
 • Học sinh, sinh viên khuyết tật trên cả nước thuộc mạng lưới của DRD.

Giá trị học bổng

 • Tổng giá trị lên tới: 25,000,000 VNĐ/suất học bổng
 • Cơ hội thực tập & việc làm
 • Tham gia các khóa đào tạo và chương trình phát triển kỹ năng
 • Tham gia mạng lưới LUYF mentor hub: Được cố vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia
 • Đặc biệt, tất cả các bạn đăng ký học bổng thành công đều được mời tham dự một khóa đào tạo kỹ năng phát triển bản thân do chuyên gia Deloitte trực tiếp giảng dạy!

Thời gian

 • Nhận hồ sơ : từ ngày 1/6/2022 15/8/2022
 • Phỏng vấn : Tháng 8 tháng 9/2022
 • Lễ Trao học bổng: Tháng 9/2022

Đăng ký: Trực tuyến tại đây.

Thông tin thêm: Xem file đính kèm