BỘ MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH

Bộ Môn Biên Phiên Dịch được thành lập mới vào năm 2020 trên nền tảng của Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng cũ (giai đoạn 2007-2019) và theo kế hoạch 10 năm (giai đoạn 2020-2030) xây dựng mới Cấu Trúc Bộ Môn của Khoa Ngoại ngữ. Bộ Môn quản lí Chương trình Cử nhân Ngôn Ngữ Anh chuyên ngành Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Kỹ Thuật  (hệ chính quy) với mục đích đào tạo ra những cử nhân có năng lực song ngữ Anh-Việt trong ngành Biên Phiên Dịch.

BỘ MÔN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

Bộ môn Thực Hành Tiếng trực thuộc khoa Ngoại ngữ bao gồm 10 giảng viên có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Phương châm của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm học tập tích cực. Các môn học do Bộ môn phụ trách nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về ngôn ngữ học và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên. Sinh viên cũng có cơ hội trải nghiệm các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua việc học tập theo dự án và thông qua việc tham gia tích cực vào các hoạt động câu lạc bộ kỹ năng ngôn ngữ, các cuộc thi tiếng Anh như hùng biện tiếng Anh hoặc một số hoạt động ngoại khóa khác như hội trại tiếng Anh.

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Bộ môn Phương pháp Giảng dạy là một trong bốn Bộ môn của Khoa Ngoại ngữ phụ trách quản lý chương trình Cử nhân Sư phạm Anh văn Kỹ thuật với nhiệm vụ đào tạo ra các giáo viên tiếng Anh có đủ trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng yêu cầu dạy và học ngoại ngữ trong thời kỳ mới. Trong suốt hơn mười năm hoạt động cùng với sự phát triển của Khoa, Bộ môn Phương pháp Giảng dạy đã đào tạo được nhiều thế hệ cử nhân và hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều có công việc ổn định đúng với chuyên ngành được đào tạo.

BỘ MÔN TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Bộ môn tiếng Anh thương mại thuộc  Khoa Ngoại ngữ, được thành lập năm 2020. Bộ môn quản lý chương trình Cử nhân Tiếng Anh Thương mại và đào tạo ra những cử nhân  có trình độ ngoại ngữ cao, có kiến thức về thương mại, kỹ năng làm việc và giao tiếp chuyên nghiệp cũng như  phẩm chất đạo đức tốt cho xã hội.