Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Anh có khả năng đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học giáo dục phổ thông, các trường nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, các trung tâm ngoại ngữ và các cơ sở đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngoài ra cử nhân Sư phạm Anh còn có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực khác như hướng dẫn viên du lịch, viết báo tiếng Anh, biên tập viên tiếng Anh, tiếp viên hàng không, thư ký, tổ chức sự kiện, trợ lý giám đốc, và những nghề nghiệp trong các sở ngoại giao, các công ty nước ngoài, các tổ chức, cơ quan có sử dụng tiếng Anh.

68 views