Học bổng KOVA dành cho sinh viên năm 2 và năm 3, có học lực xuất sắc hoặc giỏi, gồm 2 hạng mục như sau:

 1. Hạng mục Nghị lực: Dành cho sinh viên năm 2 và năm 3 có học lực giỏi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/cận nghèo hoặc gia đình khó khăn, gặp biến cố). Giá trị học bổng: 10 triệu đồng/suất.
 2. Hạng mục Triển vọng: Dành cho sinh viên  năm 2 và năm 3 có học lực xuất sắc, là chủ nhiệm đề tài NCKH đạt giải từ cấp Trường trở lên trong vòng 2 năm trở lại (Giải Ba trở lên). Giá trị học bổng: 10 triệu đồng/suất.

Sinh viên nhận Học bổng KOVA, ngoài giá trị Giải thưởng, các em còn được nhận thêm những giá trị khác gồm:

 • Được đào tạo kỹ năng mềm
 • Tham quan, trải nghiệm
 • Được truyền cảm hứng, nuôi dưỡng động lực
 • Tham gia vào cộng đồng KOVA Prize
 • Có cơ hội được những thêm những hỗ trợ khác từ Sơn KOVA (tùy theo từng trường hợp)

Thời gian và cách thức nộp hồ sơ:

Sinh viên bắt buôc phải nộp hồ sơ bằng cả 02 hình thức dưới đây:

 1. Bản cứng: Nộp tại Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Phòng A1-204, gặp cô An) đồng thời, scan tất cả hồ sơ thành 01 file, đặt tên theo cú pháp: Tên sinh viên_HB KOVA2022 và gửi qua email: anpnd@hcmute.edu.vn trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/7/2022 (Thứ Năm)
 2. Đăng ký trực tuyến qua website www.kovaprize.com trước ngày 15/7/2022.

Đính kèm theo thông báo này là:

 • Đơn đăng ký tham gia hạng mục Nghị lực
 • Đơn đăng ký tham gia hạng mục Triển vọng