Tên Môn học

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH THIẾU NHI

Mã Môn học

TEYL330538

Số tín chỉ

3

Trình độ

Chương trình

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

5

Giới thiệu

Môn học Phương pháp giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi được thiết kế dành cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh nhằm trang bị cho các giáo viên tương lai những kiến thức về đặc điểm lứa tuổi trẻ em, những phương pháp, kỹ năng, ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy. Phương pháp giảng dạy sẽ bao gồm các hoạt động thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành, nhận xét, và đánh giá các hoạt động giảng dạy.

Mục tiêu

Mục tiêu Mô tả
G1 Kiến thức về đặc điểm tâm lý lứa tuổi, các phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, ngôn ngữ sử dụng trong lớp học, kiểm tra đánh giá người học.
G2 Kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi.
G3 Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp, và sử dụng tốt tiếng Anh trong các môi trường khác nhau.
G4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi

Ý thức, đạo đức nghề nghiệp

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra Mô tả
G1
  • Trình bày được những nét tâm lý tiêu biểu của lứa tuổi trẻ em và ứng dụng giảng dạy từng giai đoạn phát triển.
  • Trình bày đặc điểm của các nguyên tắc, phương pháp sử dụng trong dạy trẻ em.
  • Phân biệt các phương pháp đánh giá trong dạy học
G2
  • Phân tích tình huống chọn phương pháp/hoạt động phù hợp.
  • Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp dạy các kỹ năng khác nhau.
  • Vận dụng phương pháp quản lý lớp học phù hợp
G3
  • Làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tình huống giảng dạy.
  • Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh linh hoạt trong thuyết trình, thảo luận, đóng vai. Sử dụng ngôn ngữ lớp học phù hợp với trẻ nhỏ.
G4
  • Mô tả được được trách nhiệm và vai trò của người giáo viên giảng dạy tiếng Anh thiếu nhi trong thời đại công nghiệp 4.0.
  • Thiết kế và tập giảng một bài dạy tiếng Anh cho trẻ em có sử dụng hiệu quả các phương pháp, hoạt động giảng dạy.

Tài liệu

     - Sách, giáo trình chính:

1. Garton, S. & Copland, F. (Eds) (2018). The Routledge handbook of teaching English to young learners. Routledge.

2. Shin, J.K. & Crandall, J. (2013). Teaching young learners English : from theory to practice. Heinle ELT.

- Sách (TLTK) tham khảo:

1. Bland, J. (2015). Teaching English to young learners: Critical issues in language teaching with 3-12 year olds. Bloomsburry.

2. Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press.

3. Slattery, M. (2001). English for Primary Teachers: A Handbook of Activities and Classroom Language. Oxford University Press.

4. Wright, A. (2009). Storytelling with Children Second Edition. Oxford University Press.

Kiểm tra & Đánh giá

Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các bài tập như sau: 

Bài tập Tỷ trọng
Bài tập nhỏ 30%
Bài tập lớn (Project) 20%
Thi cuối kỳ 50%