Đối tượng đăng kí: Sinh viên chuyên ngành Biên Phiên dịch K17 đăng kí học phần Thực tập tốt nghiệp vào học kì II năm học 2020-2021

Hướng dẫn:

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản Gmail và đăng ký tại đây.

- Mỗi sinh viên chỉ được phép đăng kí MỘT đơn vị thực tập trong danh mục

- Sau khi đăng ký, sinh viên có thể xem lại số lượng đã đăng kí (See previous response) và điều chỉnh lại (Edit your response) cho phù hợp.

Lưu ý:  

- Sinh viên đã đăng ký theo hình thức Tự xin đơn vị thực tập (Self-application) vui lòng KHÔNG đăng kí link này.

- Nếu số lượng sinh viên đăng ký trong một đơn vị thực tập vượt quá số lượng cho phép, Khoa sẽ căn cứ theo thời gian đăng kí để điều chỉnh  đến các đơn vị thực tập khác.

Thời gian đăng ký: từ ngày 26/01/2021 đến hết ngày 28/01/2021.

Rất mong các em đăng ký đúng hạn. Bạn nào đăng ký sau thời hạn Khoa sẽ không giải quyết.

Trân trọng

Khoa Ngoại ngữ