Thực hiện Kế hoạch số 278 /KH-ĐHSPKT ngày 22 tháng 9 năm học 2020 về tổ chức tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu năm học 2020-2021, khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn bộ sinh viên từ khóa 2019 trở về trước lịch sinh hoạt cụ thể theo từng Ngành như sau:

NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH: 
Thời gian: 15 giờ, Thứ Bảy, ngày 26/9/2020
Địa điểm: Trực tuyến trên Zoom Meeting ID 762 7190 8600 tại đây.

NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI:
Thời gian: 10 giờ 30, Chủ Nhật, ngày 27/9/2020
Địa điểm: Trực tuyến trên Zoom Meeting ID 987 4983 9404 và Passcode 5xvAbw tại đây.

NGÀNH SƯ PHẠM ANH:
Thời gian: 10 giờ, Chủ Nhật, ngày 27/9/2020 
Địa điểm: Trực tuyến trên Google Meet tại đây