Sử Thị Ái
Mỹ

THÀNH PHỐ

Ho Chi Minh

VAI TRÒ

NGÀY BẮT ĐẦU

21-08-1917

NGÀY KẾT THÚC

25-08-1917