Viện SPKT xin thông báo đến các khoa trường ĐH SPKT TP.HCM về việc mở lớp tập huấn trợ lý giảng dạy.

Đối tượng: Giảng viên đang tập sự, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, các sinh viên đang học tập và nghiên cứu ở bộ môn, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn thuộc các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài nhà trường có thể tham gia làm trợ giảng (TA)

Chi phí tham gia tập huấn: Được nhà trường hỗ trợ toàn phần.

Thời gian học: ngày 21/03 và 04/04

Hạn chót đăng ký danh sách: 16/03

Link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SDv2dx8CCv3BFu3fmD-sGWpvJOKWXuOypABs0wPUoy0/edit?usp=sharing

Địa điểm: Viện Sư phạm Kỹ thuật, số 484A Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q9.

Lưu ý: Do một lớp chỉ có số lượng 40 học viên, nên sau khi nhận danh sách, Viện SPKT sẽ lọc lại để phù hợp với quy định mở lớp.