Danh sách đội ngũ tư vấn viên - Khoa Ngoại Ngữ 

Học kỳ II - Năm học 2019-2020

  1. Th.S. Lê Phương Anh
  2. Th.S. Lê Thị Kim Thu
  3. CN. Nguyễn Thị Lam
  4. Th.S. Nguyễn Trung Hiếu
  5. Th.S. Hoàng Trọng Mai Sương

Chi tiết trong file đính kèm.

Phòng Đào Tạo đã công bố danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp, cập nhật ngày 13 tháng 3 năm 2020.

Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi chậm nhất trước 9:00 sáng ngày 24/3/2020.

Chi tiết danh sách và các nội dung phản hồi vui lòng xem file bên dưới.