Phòng Đào Tạo đã công bố danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp, cập nhật ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi chậm nhất trước 9:00 sáng ngày 24/3/2020.

Chi tiết danh sách và các nội dung phản hồi vui lòng xem file bên dưới.

 

Phòng Đào Tạo đã công bố danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp, cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi chậm nhất trước 9:00 sáng ngày 24/3/2020.

Chi tiết danh sách và các nội dung phản hồi vui lòng xem file bên dưới.

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận Tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2016 như sau:

1. Điều kiện xét làm Khóa luận tốt nghiệp

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký học chuyên ngành Tiêng Anh Thương mại - 19131 BE và chuyên ngành Biên Phiên Dịch - 19131 TI đối với sinh viên Khóa 2019 ngành Ngôn ngữ Anh.

Số lượng tối đa sinh viên đăng ký cho mỗi chuyên ngành là 70. Mỗi sinh viên đăng ký chọn 1 chuyên ngành.

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/01/2020.

Đăng ký tại đây.

Khoa Ngoại Ngữ thông  báo danh sách sinh viên đăng ký thực tập sư phạm, học kỳ II, năm học 2019-2020 của sinh viên ngành Sư phạm Anh theo file bên dưới.

Sinh viên kiểm tra danh sách và phản hồi về thư ký khoa nếu có sai sót.

Vui lòng xem đề cương chi tiết, hướng dẫn và các biểu mẫu cần thiết bên dưới.

Đối tượng: là sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học

Thời gian: Thời gian nhận hố sơ từ 25/5/2020 đến 30/6/2020

Địa điêm: Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường - Tạp chí khoa học Trường Đại hoc Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 208 đường An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh