Căn cứ Thông báo số 75/TB-ĐHSPKT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về việc thay đổi kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học học kỳ 2 lần 2 năm học 2019 – 2020 (file đính kèm)

Kế hoạch đăng ký môn học từ 9h ngày 19/8/2019 đến 7h30 ngày 26/8/2019

Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 9h ngày 27/8/2019 đến 7h30 ngày 02/9/2019

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa gửi công văn phát động Cuộc thi “Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2019” – SV.STARTUP 2019 nhằm khuyến khích tính sáng tạo và cho xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho Học sinh, Sinh viên cả nước.

Theo đó, các dự án tham dự “SV.STARTUP 2019” được chia thành 8 lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ; Công nghiệp - Chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục - Y tế; Dịch vụ - du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác. 

Nhằm cho sinh viên khóa 2019 thuận tiện trong việc đăng ký môn học qua mạng, phòng Đào tạo tổ chức tập huấn cho toàn bộ sinh viên khóa 2019:

Thời gian: Ngày 05/9/2019

                  Sáng Từ 8h-11h15

                  Chiều từ 14h -15h30

Địa Điểm: Hội trường lớn

Khoa xin gửi đến các bạn sinh viên danh sách khen thưởng tốt nghiệp của sinh viên khóa 2015. Xin mời các bạn sinh viên xem danh sách đính kèm.

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên rút môn học trực tiếp qua mạng trên trang online

Thời hạn rút môn học từ 09 giờ 00 ngày 21/10/2019 đến 07 giờ 30 ngày 04/11/2019