Danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018 được phòng Đào tạo xét ngày 15/9/2017

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp online từ ngày 20/11/2017 đến 10/12/2017

Gửi các bạn sinh viên

Mời các bạn sinh viên dự họp:

- Thời gian: 14h45 ngày 10/01/2018.

- Địa điểm: phòng A2-201.

- Nội dung: Họp về thực tập sư phạm.

Nếu sinh viên nào chưa có tên hoặc muốn rưt tên trong đợt thực tập này thì vui lòng gưi đơn/ phản hồi về khoa đến hết ngày 06/01/2018.

Trân trọng thông báo.

Khoa Ngoại ngữ.

 

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp được phòng Đào tạo xét ngày 20/12/2017

Danh sinh viên tốt nghiệp chính thức phòng Đào tạo công bố ngày 27/12/2017

Thời gian đăng ký môn học từ 9h ngày 08/01/2018 đến 7h30 ngày 15/01/2018

Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 9h ngày 16/01/2018 đến 7h30 ngày 22/01/2018