Điều kiện đối với sinh viên: Sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên

Giá trị học bổng: Giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 3.000.000 – 4.000.000 đồng / suất. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên rút môn học trực tiếp qua mạng trên trang online. Thời gian rút môn học bắt đầu từ 09g00 ngày 18/5/2020 đến hết 07g30 ngày 25/5/2020. Những học phần rút trong thời gian trên vẫn phải đóng học phí.

Nhằm hỗ trợ sinh viên đang học hệ chính qui tại trường, Hiệu Trưởng thông báo về việc cấp học bổng trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (trừ các đối tượng đã được hưởng chế độ chính sách, đã được nhận học bổng khuyến khích học tập hoặc học bổng tài trợ học kỳ 2 năm học 2019-2020)

Thời hạn nộp hồ sơ về Khoa: 31/5/2020.
Link đăng ký tại đây

Phiếu đăng ký làm trợ giảng dành cho các trợ lý giảng dạy, trong hồ sơ trợ giảng phải có Phiếu đăng ký làm trợ giảng

Biểu mẫu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. Biểu mẫu này chỉ dành cho những sinh viên đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp.

Chúc mừng các bạn sinh viên đã đạt được học bổng ASTRO năm 2019