Chúc mừng các bạn sinh viên đã đạt được học bổng ASTRO năm 2019