Nhằm tập hợp và giải đáp các yêu cầu của sinh viên có liên quan đến học tập, rèn luyện, qui chế, chế độ chính sách quyền và nghĩa vụ của người học.

Nhằm tiếp nhận các ý kiến, đóng góp của sinh viên, rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ sinh viên ngày càng tốt hơn

Khoa tổ chức đối thoại giữa sinh viên và Ban Chủ Nhiệm Khoa với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: 15h20 đến 17h00 Thứ 5 ngày 03 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: A4-404

Thành phần:  

1. Ban Chủ Nhiệm Khoa, Trưởng/Phó các Bộ môn, đội ngủ Tư vấn viên, BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi Hội sinh viên, Các Thầy/Cô quan tâm

2. Toàn bộ sinh viên khoa Ngoại ngữ

Để tiết kiệm thời gian chờ đợi sinh viên đặt câu hỏi trong buổi đối thoại thì các bạn sinh viên hãy đặt câu hỏi và cho ý kiến đóng góp tại đây: https://forms.gle/ttaZ6xitJmUvQAPE9

Rất mong nhận được nhiều đóng góp của sinh viên