Phòng Đào tạo đã xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021 sinh viên cần kiểm tra những vấn đề sau:

- Sinh viên có tên trong danh sách bên dưới vui lòng KIỂM TRA KỸ tất cả các thông tin (Họ tên (viết hoa để dấu có đúng không), Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh (phải là tên Tỉnh), Phái, Dân tộc, Tôn giáo, Quốc tịch). Mọi sai sót về thông tin SV vui lòng phản hồi về phòng Tuyển sinh & Công tác SV để chỉnh sửa đúng (A1-203, điện thoại 02837221223 nội bộ 8170)  trước 9g00 ngày 08/01/2021. Sau thời gian trên mọi sai sót về thông tin SV sẽ tự chịu trách nhiệm.
- Sinh viên CÓ/KHÔNG có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa quản sinh viên để kiểm tra chi tiết (trường hợp vướng môn đã học môn thay thế thì nộp đơn thay thế có xác nhận của Khoa/Bộ môn nộp về cho cô Hạnh tại A1-201 gấp). Thời gian liên hệ Khoa hoặc cô Hạnh phòng Đào tạo (hanhptt@hcmute.edu.vn) để kiểm tra, khiếu nại đến 9g00 ngày 08/01/2021. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ được giải quyết vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo. 
- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến bên dưới nhưng còn NỢ HỌC PHÍ  phải hoàn thành việc đóng học phí trước ngày 08/01/2021. Đến hết 9g00 ngày 08/01/2021 SV chưa hoàn thành học phí xem như chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.