Để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Hiệu trưởng thông báo đên toàn thể sinh viên hệ chính qui về việc xem xét, cấp HBKKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn HKI/2020-2021

1. Đối tượng:

- Sinh viên đủ điều kiện cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/20-21 nhưng không được cấp học bổng khuyến khích học tập vì không đủ nguồn quĩ cấp

- Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khóa khăn: SV thuộc hộ nghèo/Hộ cận nghèo theo qui định hiện hành; SV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có xác nhận của địa phương; SV mồ côi cha hoặc mẹ; SV khuyết tât, tàn tật.

2. Mức học bổng:

- Nhà trường cấp học bổng loại khá giá trị 4.500.000 đồng/ 1 suất

- Nguồn học bổng được trích từ kinh phí cho sinh viên hàng năm của trường.

3. Hồ sơ nộp:

- Làm đơn theo mẫu trên website của phòng Tuyển sinh - công tác sinh viên

- Minh chứng có hoàn cảnh khó khăn (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)

4. Thời gian nộp hồ sơ: Hết ngày 18/12/2020

5. Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng khoa Ngoại ngữ (A1-401) tòa nhà Trung tâm trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức TPHCM