Tên Môn học

NGHE-NÓI TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO

Mã Môn học

LISP430435

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

4

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

4

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

4

Giới thiệu

Học phần này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ trên trung cấp (B2+) đến nâng cao (C1). Cụ thể, sinh viên có thể nghe hiểu các bài giảng, bài nói và thảo luận có tranh luận về các chủ đề học thuật, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ít quen thuộc, đồng thời thông qua bài nghe phát triển tư duy phản biện để có thể suy luận, phân tích, tổng hợp, đánh giá, tranh luận và giải quyết tình huống. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức nâng cao về từ vựng, phát âm và ngôn ngữ chức năng để tăng độ chính xác và nhuần nhuyễn khi sử dụng tiếng Anh trong các buổi thảo luận nhóm, tranh luận, thuyết trình đưa thông tin, thuyết minh dự án, thuyết trình để thuyết phục, thương lượng hoặc giải quyết mâu thuẫn. Khóa học cũng cung cấp một số kỹ năng học cần thiết như cách làm việc nhóm, cách nghe hiểu các bài giảng dài, cách làm bài thi và nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của tư duy phản biện.

Mục tiêu

Mục tiêu Mô tả
G1
 • Kiến thức nền cơ bản và vốn từ vựng nâng cao về các chủ đề học thuật, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ít quen thuộc; kiến thức chuyên môn nâng cao về các kiểu mẫu phát âm, các chiến thuật trước và trong khi nghe, các chiến thuật giao tiếp và các ngôn ngữ chức năng chủ yếu dùng trong thảo luận, tranh luận, thuyết minh báo cáo, giải quyết mâu thuẫn và thuyết trình thuyết phục ở trình độ trên trung cấp (B2+) đến nâng cao (C1).
G2
 • Kỹ năng nghe và nói tiếng Anh về các chủ đề học thuật, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ít quen thuộc ở trình độ trên trung cấp (B2+) đến nâng cao (C1) với độ chính xác và nhuần nhuyễn dựa trên khả năng phân tích và tư duy phản biện, dưới hình thức thảo luận, tranh luận, thuyết minh báo cáo, giải quyết mâu thuẫn và thuyết trình thuyết phục.
 • Kỹ năng học tập và ý thức chủ động trong học tập và làm việc suốt đời.
G3
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày, tranh luận, làm việc nhóm hiệu quả.

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu
ra
Mô tả
G1
 • Giải thích được các kiến thức căn bản về các chủ đề khoa học xã hội, khoa học tự nhiên ít quen thuộc được học thông qua các bài nghe và luyện tập nói.
 • Vận dụng và kết nối kiến thức nền đã biết và kiến thức nền được cung cấp trong bài học để nghe hiểu và thực hành nói về các chủ đề học thuật, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ít quen thuộc, dựa trên khả năng phân tích và tư duy phản biện.
 • Giải thích được các thuật ngữ, từ vựng học thuật về các chủ đề khoa học xã hội, khoa học tự nhiên ít quen thuộc được học.
 • Nhận diện, phân loại và trình bày được các kiểu mẫu phát âm, các chiến thuật nghe, các ngôn ngữ chức năng được học dùng cho các bối cảnh cụ thể ở trình độ trên trung cấp đến nâng cao.
G2
 • Nhận diện và sử dụng được các từ vựng liên quan đến các chủ đề học thuật, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ít quen thuộc; các ngôn ngữ chức năng với độ chính xác và nhuần nhuyễn cao trong các bài nghe, thảo luận, tranh luận, trình bày, thuyết phục, và giải quyết mâu thuẫn, dựa trên khả năng phân tích và tư duy phản biện được phát triển thông qua các bài học.
 • Phát âm chính xác, nhuần nhuyễn, phát triển ngữ điệu – thanh điệu trong thực hành nói và trong thực tế giao tiếp ở trình độ trên trung cấp đến nâng cao.
 • Tổng hợp, phân tích, sàng lọc thông tin phù hợp và hiệu quả để trình bày, thuyết minh, thuyết phục với sự hỗ trợ của hình ảnh và các ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Ứng dụng các kỹ năng học để tự học và chủ động học tập hiệu quả.
G3
 • Phân việc trong nhóm hợp lý; giải quyết mâu thuẫn trong nhóm hiệu quả.
 • Trình bày, thuyết trình đưa thông tin, thuyết minh dự án rõ ràng, thu hút; thương lượng, tranh luận và thuyết trình thuyết phục một cách hiệu quả dựa trên khả năng lập luận được phát triển thông qua các hoạt động dạy và học; giao tiếp trong nhóm một cách lịch sự, góp ý xây dựng nhẹ nhàng.

Tài liệu

Giáo trình chính:
Clandfield, L., & McKinnon, M.  (2016).  Skillfull Listening & Speaking Student Book 4. London: Macmillan.

Tài liệu tham khảo:

Beglar, D., Murray, N., & Rost, M. (2016). Contemporary Topics 3 (4th ed.). New York: Pearson Education ESL.

Cullen, P. (2012). Vocabulary for IELTS Advanced. Cambridge: Cambridge English.

Cullen, P., French, A., & Jakeman, V. (2014). The Official Cambridge Guide to IELTS for  Academic and General Training. Cambridge: Cambridge English.

Jakeman, V., & McDowell, C. (2001). IELTS Practice Test Plus 1. New York: Pearson English Language Teaching.

Kovacs, K. (2011). Speaking for IELTS. United Kingdom: HarperCollins.

Sarosy, P., & Sherak, K. (2013). Lecture Ready 3 (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press

Tomlinson, J., & Aish, F. (2011). Listening for IELTS. United Kingdom: Collins.

 

Kiểm tra & Đánh giá

  Bài tập Tỉ trọng
Giữa kì Tham dự lớp và bài tập
Bài kiểm tra
30%
20%
Cuối kì Thi cuối kì 50%