Tên Môn học

NGHE-NÓI TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Mã Môn học

LISP240235

Số tín chỉ

4

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

2

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

2

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

2

Giới thiệu

Học phần này nhằm giúp sinh viên đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ trung cấp (B1+). Cụ thể, sinh viên có thể nắm bắt được các chiến lược nghe - nói (nghe lấy ý chính và chi tiết) và có khả năng nghe hiểu được về các chủ đề quen thuộc thường gặp tại nơi làm việc, trường học, trò tiêu khiển, sở thích cá nhân, miêu tả kinh nghiệm, ước mơ. Sau đó thảo luận, đưa ra lí do và giải thích ý kiến về những vấn đề liên quan tới bài nghe. Ngoài ra, sinh viên cũng mở rộng kiến thức nền và vốn từ vựng thông qua các chủ đề được học. Đồng thời, những kỹ năng được rèn luyện trong quá trình học như suy luận, tổng hợp, thuyết trình, làm việc nhóm, chiến lược làm bài thi giúp người học phát triển tư duy cũng như kỹ năng học ngoại ngữ.

Mục tiêu

Mục tiêu Mô tả
G1 Hiểu được kiến thức nền và vốn từ vựng về các chủ đề giao tiếp, khoa học – xã hội quen thuộc; kiến thức chuyên môn về các kiểu mẫu phát âm, các chiến thuật trước và trong khi nghe, các chiến thuật giao tiếp và các chức năng ngôn ngữ ở trình độ trung cấp.
G2

Có khả năng dự đoán trước khi nghe, nghe lấy ý chính, chi tiết, ghi chú, tóm tắt bài về các chủ đề học thuật, khoa học – xã hội ít quen thuộc ở trình độ trung cấp;

Ý thức chủ động trong học tập và làm việc.
G3 Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu
ra
Mô tả
G1
  • Mở rộng vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên thông qua nội dung các bài nghe và luyện tập nói.
  • Phân biệt được các chiến thuật nghe và giao tiếp ở trình độ trung cấp.
  • Giải thích được các từ vựng về các chủ đề khoa học – xã hội ít quen thuộc và mang tính học thuật ở trình độ trung cấp để nghe hiểu và giao tiếp.
  • Nhận diện được các kiểu mẫu phát âm thông dụng ở trình độ trung cấp.
G2
  • Áp dụng được các chiến thuật nghe (dự đoán trước khi nghe, nghe lấy ý chính, chi tiết, ghi chú, tóm tắt bài) ở trình độ trung cấp.
  • Áp dụng được chiến thuật giao tiếp, các từ vựng liên quan đến chủ đề khoa học – xã hội quen thuộc để giao tiếp hiệu quả ở trình độ trung cấp.
  • Phát âm đúng trong thực hành nói và trong thực tế giao tiếp ở trình độ trung cấp.
  • Phát triển sự chủ động trong học tập và làm việc.
G3
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập theo cặp và theo nhóm.
  • Phát triển kỹ năng thuyết trình.

Tài liệu

Giáo trình chính
David, B., & Robyn, B. L. (2013). Skillful Listening & Speaking Student Book 2. London: Macmillan.

Tài liệu tham khảo
Fiona, A., & Jo, T. (2011). Listening for IELTS. United Kingdom: Collins.

Guy, B. H., & Vanessa, J. (2012). Complete IELTS Bands 4-5. Cambridge: Cambridge University Press.

New Oriental Education & Technology Group. (2013). Intensive Ielts Listening. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City General Publishing House.

Kiểm tra & Đánh giá

  Bài tập Percentage
Giữa kì

Tham dự lớp và bài tập 
Bài kiểm tra

20%
30%

Cuối kì Bài thi 50%