Cơ hội nghề nghiệp
Cử nhân tiếng Anh Thương mại với năng lực chuyên môn về thương mại và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh sẽ có thể đảm nhận tốt các vị trí như bán hàng, giao dịch viên, nhân sự, truyền thông, đối ngoại, thư ký, trợ lý, phiên dịch và quản lý các cấp trong các công ty, tổ chức về thương mại, ngân hàng, xuất nhập khẩu của Việt nam và quốc tế.
Với lợi thế về trình độ tiếng Anh, nếu được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm, các cử nhân tiếng Anh thương mại cũng có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo khác nhau.

10 views