Vào ngày 30 tháng 6, Trung Quốc đã ban hành luật an ninh quốc gia áp dụng ở nhiều khía cạnh đối với Hồng Kông, gây nên nhiều tranh cãi về tính tự chủ của thành phố và các quyền tự do của công dân.

Vào năm 2003, chính quyền Hồng Kông đã nỗ lực thông qua bộ luật an ninh quốc gia. Tuy nhiên, sau khi vấp phải hàng loạt cuộc biểu tình lớn, chính quyền đành phải gác lại quyết định ban hành bộ luật này.