Cuộc thi thiết kế thiệp điện tử

Tên chủ đề: HCMUTE - Chào mừng Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11

Hình thức thi: Online (đăng ký và gửi bài qua đường link trong kế hoạch)

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2021

Tất cả các chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.