1. Hạng mục Nghị lực:

 • Đối tượng: Sinh viên năm 2, năm 3 có học lực giỏi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/cận nghèo hoặc gia đình khó khăn, gặp biến cố)
 • Giá trị: 10 triệu đồng/suất
 • Chi tiết: Điều kiện học bổng và mẫu hồ sơ xem tại đây.

2. Hạng mục Triển vọng

 • Đối tượng: Sinh viên  năm 2, năm 3 có học lực giỏi trở lên, là chủ nhiệm đề tài NCKH đạt Giải từ cấp Trường trở lên trong vòng 2 năm trở lại (Giải Ba trở lên)
 • Giá trị: 10 triệu đồng/suất
 • Chi tiết: Điều kiện học bổng và mẫu hồ sơ  xem tại đây.

Sinh viên nhận Học bổng KOVA, ngoài giá trị Giải thưởng, các em còn được nhận thêm những giá trị khác:

 • Đào tạo kỹ năng mềm
 • Tham quan, trải nghiệm
 • Được truyền cảm hứng, nuôi dưỡng động lực
 • Tham gia vào cộng đồng KOVA Prize
 • Có cơ hội được những thêm những hỗ trợ khác từ Sơn KOVA… (tùy theo từng trường hợp)

Thời gian và cách thức nộp hồ sơ:

 • Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/06/2020 (Thứ Ba)
 • Cách thức nộp hồ sơ: Nộp cả 02 hình thức:
  • Bản cứng: Nộp tại Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Phòng A1 – 204, gặp cô An)
  • File mềm: Scan tất cả hồ sơ thành 01 file và gửi qua email: anpnd@hcmute.edu.vn. Tiêu đề: Tên SV_HB KOVA18

Lưu ý:

 • Sau khi sơ tuyển, nhà trường sẽ thông báo kết quả đến các em qua email SV và facebook của phòng TS&CTSV trước ngày 03/7/2020.
 • Các em đạt vòng sơ tuyển sẽ tiến hành đăng ký trực tuyến qua website www.kovaprize.com trước ngày 15/7/2020.