1.    Hồ sơ xét học bổng:

-    Giấy chứng nhận thủ khoa có xác nhận của nhà trường
-    Sổ hộ khẩu và CMND/CCCD có chứng thực
-    Sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số bản sao có chứng thực
-    Giấy chứng nhận các giải thưởng các cấp (nếu có)
-    Tâm thư của từng ứng viên

2.    Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 10/12/2021 theo đường bưu điện

3.    Địa chỉ nhận hồ sơ:
Ban Đại diện báo tiền phong, 384 Nam Kỳ Khời Nghĩa phường 8 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh (ngoài bì thư ghi rõ Hồ sơ Nâng bước Thủ khoa)