Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến theo công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021, cụ thể như sau:

  1. Sinh viên khó khăn có nhu cầu vay vốn tín dụng từ ngân hàng Chính sách xã hội để mua máy tính, các thiết bị học trực tuyến, điền vào link đăng ký Phụ lục 1 sau: https://forms.gle/SAz75Ts5tcPNxhWf8
  2. Sinh viên khó khăn cần hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến, điền vào link đăng ký Phụ lục 2 sau: https://forms.gle/FrmuA9ahZTQPd4eb7

Thời hạn đăng ký: hết ngày 01/11/2021 (thứ Hai)

Số lượng thống kê sẽ được báo cáo về Bộ GD&ĐT để có kế hoạch hỗ trợ các em.

Trân trọng./.