1.    Tiêu chí và đối tượng

  • Sinh viên năm 1, hệ đào tạo chính quy, chưa nhận được học bổng nào khác; 
  • Ưu tiên cho sinh viên thuộc đối tượng nghèo hoặc rất nghèo (có sổ hộ nghèo/ cận nghèo);  
  • Điểm thi đầu vào hoặc xét tuyển cao (trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm tuyển sinh, thì xem xét đối tượng sinh viên khó khăn về kinh tế).

2.    Hồ sơ xét cấp học bổng

  • Đơn đăng ký dự tuyển chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ (theo mẫu);
  • Minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn (hình chụp bản gốc sổ hộ nghèo/ cận nghèo);
  • Link đăng ký: link 

3.    Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

  • Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, nộp tại Văn phòng Khoa
  • Hạn cuối: Thứ Sáu, ngày 05/11/2021.