Theo thông báo của phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên tất cả sinh viên khóa 2018 đều phải kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông , sau đây là hướng dẫn các bước thực hiện:

1. Ban cán sự lớp nhận danh sách sinh viên cần kiểm tra bằng TNTHPT tại văn phòng khoa A1-401.

2. Thu bằng (gồm bản photo và bản gốc) của các bạn. 

Lưu ý: Các bạn kiểm tra lại thông tin trong danh sách (bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu có) và ký tên vào cột "Nơi cấp"

3. Sắp xếp bằng theo thứ tự trong danh sách

4. Thời gian thực hiện từ ngày 28/12/2020 - 08/01/2020 Ban cán sự lớp chuyển bằng và danh sách xuống phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Gặp cô Thư - phòng A1-204, tầng 2 tòa nhà trung tâm) để kiểm tra và trả lại trong ngày.

Lưu ý: Chỉ kiểm tra buổi sáng từ 8h30 -10h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Mọi thắc mắc liên hệ cô Thư phòng A1-204, Email: thulpva@hcmute.edu.vn