Tạo niềm tin, giúp đỡ các em sinh viên nhận rõ tri thức là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận và mang lại tương lai tươi sáng hơn. Công ty Khí Cà Mau triển khai chương trình học bổng với tên "Gieo hạt giống tương lai"

Đối tượng:  Sinh viên thuộc tỉnh Cà Mau có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương hoặc có sổ hộ nghèo/ hộ cận nghèo

Thời gian nộp hồ sơ: 31/10/2020

Địa chỉ: BCH Công đoàn Công ty Khí Cà Mau, Công ty Khí Cà Mau

Khu Công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau