Qui định về công nhận đạt chuẩn C1 của sinh viên khoa Ngoại ngữ

Kể từ đợt xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2020 những trường hợp được được qui định trong bản Qui định được đạt chuẩn C1 và được xét tốt nghiệp sau khi có đầy đủ các điều kiện tốt nghiệp. 

Trong bản Qui định có ghi rõ về đơn vị tổ chức thi, thời điểm tổ chức thi và cả kết quả thi được chấp nhận là đạt C1.

Thời gian có hiệu lực là từ ngày 22/9/2020